Microsoft Corp חברת מיקרוסופט MSFT

MSFT NASDAQ
MSFT
Microsoft Corp חברת מיקרוסופט NASDAQ
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

גרף מניית ‎MSFT‎

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. התחל לסחור
הערכה
ערך ארגוני/רווח לפני ריבית מסים פחת והפחתות, 12 החודשים האחרונים
ערך הארגון, FQ
שווי שוק - בסיסי
מספר עובדים
מספר בעלי מניות
מחיר / רווחים, TTM
מחיר ביחס להכנסות ב-12 החודשים האחרונים
מחיר/שווי מאזני למניה לשנה הפיסקלית
מחיר/מכפיל מכירות בשנה הפיסקלית האחרונה
מאזן
מכפיל נכחי, FQ
חוב להון, FQ
חוב נטו, FQ
יחס מהיר, רבעון פיסקלי, היחס המהיר מודד את יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה לטווח הקצר עם הנכסים הנזילים ביותר שלה
סך כל הנכסים, FQ
סך כל החוב, FQ
מדדים תיפעוליים
תשואה על נכסים, TTM
התשואה על ההון ב-12 החודשים האחרונים
התשואה על ההון המושקע ב-12 החודשים האחרונים
הכנסה לפי עובד ב-12 החודשים האחרונים
היסטוריית מחירים
ווליום/נפח ממוצע (10 ימים)
בטא - שנה 1
מחיר - שיא 52 שבועות
מחיר - שפל 52 שבועות
דיבידנדים
דיבידנדים ששולמו, FY
דיבידנדים למניה, FY
צפי דיבידנדים שנתי
תשואת דיווידנדים
מינוף
מרווח נקי ב-12 החודשים האחרונים
שולי הרווח הגולמי ב 12 החודשים האחרונים
מרווח תפעולי ב-12 החודשים האחרונים
שולי הרווח לפני מיסוי ל-12 החודשים האחרונים
דוח רווח הפסד
EPS רווח למניה בסיסי, הכנסה נטו
רווחים למניה, בסיסי, TTM
רווח לפני הוצאות מימון מסים פחת והפחתות, TTM
רווח גולמי, שנה פיסקלית
רווח למניה שנתי אחרון
הכנסה שנתית אחרונה, FY
הכנסה נטו, FY
סך כל ההכנסות, FY
תזרים מזומנים חופשי, TTM

פרופיל

סקטור: שירותי טכנולוגיה
תעשיה: תוכנה ארוזה
חברת מיקרוסופט היא חברת טכנולוגיה. החברה מפתחת, מספקת רישיונות ותומכת במגוון מוצרי תוכנה, שירותים ומכשירים. מגזרי החברה כוללים ייצור ותהליכים עסקיים, ענן חכם ושירותי מיחשוב אישיים נוספים. מוצרי החברה כוללים מערכות הפעלה; יישומי פלטפורמה בין מכשירים שונים ; יישומי שרתים; יישומים לפתרונות עסקיים; כלי ניהול לשולחן עבודה ושרתים; כלי פיתוח תוכנה; משחקי וידאו, מערכות הכשרה והסמכה של אינטגרטורים ומפתחים של מערכות מיחשוב. בנוסף, היא מעצבת, מייצרת ומוכרת מכשירים, כולל מחשבים אישיים (PC's), טאבלטים, קונסולות משחקים ובידור, טלפונים, מכשירים חכמים אחרים ואביזרים נלווים המשתלבים עם הצעות של החברה המבוססות ענן. היא מציעה מגוון שירותים, כולל פתרונות מבוססי ענן המספקים ללקוחות תוכנה, שירותים, פלטפורמות ותוכן וכן, מספקת שירותי תמיכה וייעוץ.