ms58

האם הגז אומר לנו כמה האינפלציה תהיה גבוהה?

NYMEX:NG1!   חוזים עתידיים גז טבעי
אם הספרור של הגלים הזה הוא נכון, אזי אנו מתחילים את הגל ה-3 העולה של גל 3 ראשי. וזה, כידוע, הגל החזק והמשמעותי ביותר. בדרך כלל. על פי גודלו של הגל הראשון הראשי, יש לשער את המשמעות של מהלך עולה כה גדול בגז הטבעי והשלכותיו על האינפלציה בכל מקום שצריכים גז טבעי. למשל אירופה. נקווה שהספרור לא נכון. בכל מקרה, נקבל אישור שלו במידה והגז יעבור את ה-10$ ונקבל ביטול כאשר הוא ישבור את 7.5$ מטה. בהצלחה לכולם!
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.