liormeitar

להתגלגל עם NIO - מסחר באופציות למתקדמים בלבד!

לונג
NYSE:NIO   NIO Inc
שלום לכולם,
הרעיון לצורך לימודי בלבד ואין באמור כל המלצה!!!
המחשבה מאחורי ביצוע עסקה זו היא על בסיס אסטרטגית Wheel.
מכירת אופציות PUT:
סטרייק - 40$
פקיעה - 16/4
פרמיה - 2.14 (214$)
באסטרטגיה זו שתי אפשרויות בתאריך הפקיעה:
1. המניה נשארה מחוץ לכסף (מעל 40$) - נשארנו עם הפרמיה בכיס 214$ לכל אופציה שנמכרה.
2. המניה נכנסה לכסף (מתחת ל40$) - נשארנו עם הפרמיה בכיס וקנינו 100 מניות במחיר 40$ לכל מניה.
כתוצאה מהפרמיה שקיבלנו נקודת Break Even שלנו עומדת על 37.84$ (רמת התמיכה הקריטית בה נעצרו המימושים האחרונים).
במידה ואפשרות מספר 2 התממשה, אתחיל למכור אופציות CALL כנגד נכס הבסיס שלי (המניות שקניתי) ולאסוף פרמיות לכיס.

מסחר באופציות מורכב מאוד ובעל משתנים רבים.
אין באמור המלצה!

תגובות

תודה על השיתוף, כמה שאלות שעלו:
1. במצב עולם 2 באיזה מחיר מימוש תמכור את הקולים?
2. אם בנקודת התחילה כתבת פוטים אז נקודת המוצא היא שהמניה הולכת לעלות(או לא תרד מתחת למחיר 37.84)
ואז אתה אם אופציה 2 התממשה אתה מתכוון למכור קולים כנגד המניות שקנית- נקודת המוצא היא שהמניה לא תעלה.
ייתכן ממש כי אני מתבלבל, אם כן אנא תקן אותי.
השב