NYSE:NOW   ServiceNow, Inc
כמה נתוני פונדו זועקים :
מכפיל רווח - 1713
פאג - 56
מכפיל הון - 39

משמע המניה מתומחרת יקר להחריד והשערים שלה כעת נמצאים באזור קיצון כאשר אמש היא מבצעת פריצת שווא על רמת ההתנגדות (השיא).
אולי מדובר על התחלה של פיזור, לאחר האישור נרצה לראות היצע שגובר על הביקוש.

* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך.
הפקודה בוטלה: לעת עתה העסקה בוטלה.
המניה פרצה את הסטופ לוס המקורי טרם השבירה.
אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך מסוים

marubozu - מסחר מתקדם בשוק ההון (מתן כהן)
https://www.facebook.com/groups/marubozu/
https://www.facebook.com/marubozuok/
https://www.youtube.com/channel/UCmthBsyEulbNJgBqMMH7sFg

תגובות