eldad2305

מנית NVDA

לונג
eldad2305 מעודכן   
NASDAQ:NVDA   NVIDIA Corporation
מניית NVDA מסקטור הטכנולוגיה.
בהיבט הפונדמנטלי : חברה עם הכנסה גבוה, תשואות חיוביות, צמיחה חיובית.
בהיבט הטכני: פרצה את ההתנגדות במחיר 234.00 הגיעה עד למחיר 259.50 וחזרה היום לאיזור קו ההתנגדות שהפך לתמיכה.
המניה היום מייצרת נר קונים על קו 234.00, וניתן לזהות מחזור גבוה בגרף 4 שעתי.
המחירים שהמניה יכולה להגיע אליהם מופיעים על הגרף.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה, כל מה שנכתב לשם למידה בלבד.
הערה: 28.1.20
עולה כ- 2%.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.