eldad2305

מנית NVDA

לונג
NASDAQ:NVDA   NVIDIA Corporation
צפיות ‎171‎
1
מניית NVDA מסקטור הטכנולוגיה.
בהיבט הפונדמנטלי : חברה עם הכנסה גבוה, תשואות חיוביות, צמיחה חיובית.
בהיבט הטכני: פרצה את ההתנגדות במחיר 234.00 הגיעה עד למחיר 259.50 וחזרה היום לאיזור קו ההתנגדות שהפך לתמיכה.
המניה היום מייצרת נר קונים על קו 234.00, וניתן לזהות מחזור גבוה בגרף 4 שעתי.
המחירים שהמניה יכולה להגיע אליהם מופיעים על הגרף.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה, כל מה שנכתב לשם למידה בלבד.
הערה: 28.1.20
עולה כ- 2%.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.

תגובות