NVIDIA Corporation NVDA

NVDA NASDAQ
NVDA
NVIDIA Corporation NASDAQ
 
אין עיסקאות
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

גרף NVDA

דירוג אנליסטים

הערכה
ערך ארגוני/רווח לפני ריבית מסים פחת והפחתות, 12 החודשים האחרונים
ערך הארגון, FQ
שווי שוק - בסיסי
מספר עובדים
מספר בעלי מניות
מחיר / רווחים, TTM
מחיר ביחס להכנסות ב-12 החודשים האחרונים
מחיר/שווי מאזני למניה לשנה הפיסקלית
מחיר/מכפיל מכירות בשנה הפיסקלית האחרונה
מאזן
מכפיל נכחי, FQ
חוב להון, FQ
חוב נטו, FQ
יחס מהיר, רבעון פיסקלי, היחס המהיר מודד את יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה לטווח הקצר עם הנכסים הנזילים ביותר שלה
סך כל הנכסים, FQ
סך כל החוב, FQ
מדדים תיפעוליים
תשואה על נכסים, TTM
התשואה על ההון ב-12 החודשים האחרונים
התשואה על ההון המושקע ב-12 החודשים האחרונים
הכנסה לפי עובד ב-12 החודשים האחרונים
היסטוריית מחירים
ווליום/נפח ממוצע (10 ימים)
בטא - שנה 1
מחיר - שיא 52 שבועות
מחיר - שפל 52 שבועות
דיבידנדים
דיבידנדים ששולמו, FY
דיבידנדים למניה, FY
צפי דיבידנדים שנתי
תשואת דיווידנדים
מינוף
מרג'ין נקי ב-12 החודשים האחרונים
שולי הרווח הגולמי ב 12 החודשים האחרונים
מרג'ין תפעולי ב-12 החודשים האחרונים
שולי מרג'ין לפני מיסוי ל-12 החודשים האחרונים
דוח רווח הפסד
EPS רווח למניה בסיסי, הכנסה נטו
רווחים למניה, בסיסי, TTM
רווח לפני הוצאות מימון מסים פחת והפחתות, TTM
רווח גולמי, שנה פיסקלית
רווח למניה שנתי אחרון
הכנסה שנתית אחרונה, FY
הכנסה נטו, FY
סך כל ההכנסות, FY
תזרים מזומנים חופשי, TTM

פרופיל

סקטור: טכנולוגיה אלקטרונית
תעשיה: מוליכים למחצה
NVIDIA Corp עוסקת בתכנון וייצור של מעבדים גרפיים ממוחשבים, ערכות שבבים ותוכנות מולטימדיה נלוות. היא פועלת באמצעות הסגמנטים הבאים: יחידת עיבוד גרפי (GPU), מעבד טגרה וכל השאר. פלח ה-GPU מורכב ממותגי מוצרים, שמטרתם שווקים מיוחדים כולל GeForce עבור גיימרים; Quadro למעצבים; טסלה ו-DGX עבור מדעני נתונים בינה מלאכותית וחוקרי ביג דאטה; ו-GRID עבור משתמשי מחשוב חזותי מבוסס ענן. פלח המעבדים של Tegra משלב מחשב שלם על גבי שבב בודד, ומשלב מעבדי GPU ומעבדים מרובי ליבות להנעת מחשוב-על לרובוטים אוטונומיים, מל"טים ומכוניות, כמו גם עבור קונסולות ומכשירי משחק ובידור ניידים. המגזר "כל השאר" מתייחס להוצאות התגמול המבוססות על מניות, עלויות תשתית ותמיכה ארגונית, עלויות הקשורות לרכישה, עלויות פשרה משפטית וחיובים חד-פעמיים אחרים. החברה נוסדה על ידי ג'ן הסון הואנג, כריס א. מלצ'ובסקי וקרטיס ר. פרים בינואר 1993 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסנטה קלרה, קליפורניה.