NVIDIA Corporation
NVDA NASDAQ

NVDA
NVIDIA Corporation NASDAQ
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

גרף מניית ‎NVDA‎

הערכה
ערך ארגוני/רווח לפני ריבית מסים פחת והפחתות, 12 החודשים האחרונים
ערך הארגון, FQ
שווי שוק - בסיסי
מספר עובדים
מספר בעלי מניות
מחיר / רווחים, TTM
מחיר ביחס להכנסות ב-12 החודשים האחרונים
מחיר/שווי מאזני למניה לשנה הפיסקלית
מחיר/מכפיל מכירות בשנה הפיסקלית האחרונה
מאזן
מכפיל נכחי, FQ
חוב להון, FQ
חוב נטו, FQ
יחס מהיר, רבעון פיסקלי, היחס המהיר מודד את יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה לטווח הקצר עם הנכסים הנזילים ביותר שלה
סך כל הנכסים, FQ
סך כל החוב, FQ
מדדים תיפעוליים
תשואה על נכסים, TTM
התשואה על ההון ב-12 החודשים האחרונים
התשואה על ההון המושקע ב-12 החודשים האחרונים
הכנסה לפי עובד ב-12 החודשים האחרונים
היסטוריית מחירים
ווליום/נפח ממוצע (10 ימים)
בטא - שנה 1
מחיר - שיא 52 שבועות
מחיר - שפל 52 שבועות
דיבידנדים
דיבידנדים ששולמו, FY
דיבידנדים למניה, FY
צפי דיבידנדים שנתי
תשואת דיווידנדים
מינוף
מרווח נקי ב-12 החודשים האחרונים
שולי הרווח הגולמי ב 12 החודשים האחרונים
מרווח תפעולי ב-12 החודשים האחרונים
שולי הרווח לפני מיסוי ל-12 החודשים האחרונים
דוח רווח הפסד
EPS רווח למניה בסיסי, הכנסה נטו
רווחים למניה, בסיסי, TTM
רווח לפני הוצאות מימון מסים פחת והפחתות, TTM
רווח גולמי, שנה פיסקלית
רווח למניה שנתי אחרון
הכנסה שנתית אחרונה, FY
הכנסה נטו, FY
סך כל ההכנסות, FY
תזרים מזומנים חופשי, TTM

פרופיל

סקטור: טכנולוגיה אלקטרונית
תעשיה: מוליכים למחצה
Nvidia, מתמקדת בגרפיקת מחשב האישי (PC), יחידות עיבוד גרפיקה (GPU) וגם על בינה מלאכותית (AI). היא פועלת באמצעות שני חלקים: GPU ומעבדי Tegra. מוצרי GPU הממותגים שלה מכוונים בשווקים מיוחדים, כולל GeForce עבור גיימרים; Quadro למעצבים; טסלה ו DGX עבור מדע נתוני AI וחוקרי נתונים גדולים; ו GRID עבור משתמשים מבוססי ענן למחשוב ויזואלי. המותג Tegra שלה משלב מחשב שלם על גבי שבב בודד, ומשלב GPUs ויחידות עיבוד מרכזיות מרובות ליבות (CPU) כדי להניע מחשוב-על במשחקים לניידים ושירותי בידור, כמו גם רובוטים אוטונומיים, מזל"טים/רחפנים ומכוניות. המעבד של החברה יצר פלטפורמות המאתרות ארבעה שווקים: משחקים, ויזואליזציה מקצועית, מרכזי-מידע Datacenter, ואת תחום כלי הרכב. הצעותיה כוללות את- NVIDIA DGX מחשוב על ובינה מלכותית, ואת- NVIDIA DRIVE AI פלטפורמת מחשוב ובינה מלאכותית לרכב ועכשיו את שירות המשחקים בענן; GeForce.

Breaking news