tsippi100

המשולש והגאפ בNVDA

לונג
NASDAQ:NVDA   NVIDIA
הכוכבת העולה NVDA מיצרת שתי תבניות טכניות הניתנות למדידה: משולש עולה וגאפ ייחודי של אמצע הדרך .
הסטטיסטיקה מלמדת על 60% הסתברות להשלמת היעד על פי : (Runaway Gap (Measuring Gap .
לאור הייפ סביב המניה וסביב הAI. אני מעלה את ההסתברות ל80 % בשלב זה .
ציירתי וחישבבתי את התבניות למטרה לימודית בלבד ולא כרעיון מסחר לביצוע.