tsippi100

צ'ק או מתנה? נדלן או מניה?

לונג
NASDAQ:NYMT   New York Mortgage Trust, Inc
בחרתי להסב את תשומת ליבכם למניות הריט בכלל ולחברת NYMT בפרט, מאחר והן מתחילות רק עכשיו להתאושש ממשבר הקורונה .....סוף סוף.
מניות ריט בכללי מייצגות חברות המאפשרות למשקיעים לקנות מניות של קרן השקעות בנדלן -
נאמניי נדלן בתיקי נדלן שהכנסתם היא בהקשר של מגוון נכסים.
יש שני סוגים של קרנות ריט, האחת,עוסקת במימון פיננסי בתחום הנדלן והשניה, בפרוייקטים גדולים של נדלן מניב.
היתרונות בהשקעה בקרנות לעומת השקעה ישירות בנדלן מניב הן:

  • רמת סיכון נמוכה, מאחר ומדובר בחשיפה למגוון אחזקות.

  • נזילות גבוהה , כשהאחזקה נעשית באמצעות מניות ולא בנדלן עצמו.

  • שקיפות גבוהה- כ/מדובר בחברות ציבוריות

  • פיזור וגיוון- פרוטפוליו מגוון של הקרנות.

  • דיביבדנד- החוק מחייב את החברות לחלק כ90% מרווחיה לבעליי המניות בצורה של דיבידנד ובכך מקנה לה פטור מתשלומי מס.
    ולכן בדרך כלל מדובר בדיבידנדים מפנקים
כמובן שיש גם חסרונות בהשוואה של קניית מניה או נדלן
תנודתיות המנייה, איכות ניהול הקרן, סביבת המקרו וכולה...

REIT - Real estate investment trust

ולעניין NYMT . תנועת המחיר מתחילה תהליך התאוששות כשמציגה לנו את
חיתוך הזהב ויציאה מתוך הקופסא .

אין באמור לעיל המלצה או רעיון לפעולה.


כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.