Zohar_Leibovich

עוד מנייה בעלת חוזק יחסית לשוק

לונג
NYSE:OMI   Owens & Minor, Inc
צפיות ‎60‎
0
המניה נמצאת במצב של מכירות קצה ברמה השנתית, שבא לידי ביטוי באיסוף מפה הזמן החודשית ומגלה חוסן ביחידת הזמן הקטנות יותר (שבועי יומי) בעת הפאניקה הזאת של השוק בהחלט יכולה להוות הזדמנות

עם כי אני לא ככ אוהב לעבוד בסמן שמאלי כי מצד אחד ההנאה גדולה מאוד מהתיקון האפשרי מצד שני קשה מאוד מנטלית לממש ולצאת - אבל טובה כשיעור בתחום
Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
אומנות ומיומנות המסחר בשוק ההון
http://www.zohartrade.com

תגובות