NASDAQ:OSTK   Overstock.com, Inc
רעיון המסחר - שורט סקוויז.
המניה עם פלוט שורט של 24% אחוזים כאשר היא נמצאת ממש בתחתית.
ראינו אותה אמש יוצאת מאזור ההתבססות שלה עם מחזור מסחר יפה מאוד שמעיד על התחלה של התעוררות בביקושים.

המשך ופריצה עלולה לגרום ללחיצת השורטיסטים ולזריקה של פוזיציות קנייה לשוק.

* אין באמור המלצה לקנייה או למכירה של נייר הערך.
הערה: העסקה נכנסה לפעולה ב - 7.1.2020. כעת אין סיכון בעסקה כאשר הסטופ לוס מוצב במחיר הכניסה על כל הכמות בהמתנה להמשך עליות.
העסקה בוטלה באופן ידני: העסקה נסגרה במחיר הכניסה.
אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך מסוים

marubozu - מסחר מתקדם בשוק ההון (מתן כהן)
https://www.facebook.com/groups/marubozu/
https://www.facebook.com/marubozuok/
https://www.youtube.com/channel/UCmthBsyEulbNJgBqMMH7sFg

תגובות