eyal676

מניית PDD ללונג

לונג
NASDAQ:PDD   Pinduoduo Inc
המומנטום של המניה נעצר בעקבות דוח לא טוב אך אני צופה לה המשך עליות בתמיכת הקניות של החגים מעצם עיסוקה
מבחינה טכנית הייתי מעדיף לראות התבססות על הרמה הנוכחית /תבנית מועתקת בירוק וכמו כן מבנה בסיס מעל EMA50 לפני העלייה שתהיה.
בכל מקרה אני שורי על המניה ליעדים המסומנים בחיצים.
בהצלחה

תגובות