Zohar_Leibovich

תפסיקו לעשן - זה עשוי לעזור לי בשורט ולכם בבריאות

שורט
BATS:PM   Philip Morris International Inc
מצב כללי.


רוב מדדי השוק נמצאים במצב של ATH (גבוה של כל הזמנים), כסף רב זורם מן השווקים במזרח לשוק ההודי והאמריקאי.

כך שהתנהגות בשוק היא רוחבית, ניתן לראות זאת בדפדוף מהיר אפילו בחלוקה לשווי שוק (גדולות, בינוניות וקטנות).

נכון הקטנות מצויות בפיגור אחר פעילות הגדלות וזה יכול להיות ביטוי של חולשה או ביטוי של טרם הבשילו - בכל מקרה המשך תנועה צפונה של הגדלות יגרור גם אותן בסופו של דבר.

פיליס מוריס

במעבר שבועי על המגזרים השונים מצאתי את ה-XLP כחלש ובתוכו מספר ענפים חלשים מאוד כמו הטבק, משקאות קלים ומזון, בהתאם הכנתי לי רשימה לשורטים.

אני חולק פה את היותה של פספי ברשימת השורטים האפשריים בשל חולשה ניכרת במנייה, למרות שווריות השוק בשבעות האחרונים היא די מתממשת.

הרצון שלי להיות מוכן לעסקת שורט.

כך שאם יתחיל התממשות במניות המגה, תהיה לזה השפע ישירה על המשך ׳התפרקות׳ של המנייה
.
עלי לציין כי מניית PEP מתחום הדבק גם מצויה ברשימת השורטים והניתוח לגביה הוא זהה.
ערפל עמום.

נכון הכל קצת מעורפל וזה בניגוד לכיוון השוק הנוכחי ועדיין ״הערפל העמום של המסתורין שמוסיף קסם למרדף״ (אנטואן ריברול)

יום מבורך.
זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך

Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
מייסד שיטת וייקוף בישראל
www.zohartrade.co.il
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.