Smart-tradeIL

מניית PWR - לונג לטווח הקצר

לונג
NYSE:PWR   Quanta Services, Inc
החברה נמצאת בסקטור המוצרים התעשייתיים בתעשיית הקבלנים הכלליים.

ניתן לראות את המניה נתמכת כרגע על המגמה הראשית מה שיוצר לנו אזור תמחור מאוד טוב לקנייה ללונג עם יחס רווח להפסד לטובתנו.
ביום המסחר האחרון היה נפח משמעותי לכיוון העליות.

מבחינת אינדיקטורים - כל האינדיקטורים מצביעים על כיוון אחד והוא מעלה.

לצערנו אנו נמצאים בתקופה מאוד תנודתית לעסקאות סווינג אך עדיין זוהי עסקה שהיינו רוצים לקחת.

כניסה מידית עם יד ראשון ב39.15

תגובות