liormeitar

PYPL בנקודת מפנה?

NASDAQ:PYPL   PayPal Holdings, Inc
מניית פייפל המוכרת לכולנו עלתה יפה מאוד לאחר תבנית היפוך בצורת פטיש אדום על קו המגמה העולה היפה מאוד שלה. מתקרבת לקו ההתנגדות של שיא השיאים ומסיימת יום עם תבנית היפוך שיכולה להצביע על תחילת תיקון.
יהיה מעניין מאוד לראות האם השוק יצליח להמשיך להרים אותה או האם היא תיכנס לתיקון חזרה אל קו המגמה.