hartk1994

שורט סקוויז

לונג
NYSE:PYX   None
מניית pyx עוסקת בתחום חקלאות גידול להיצור קנביס רפואי לאחר ירידות והתבססות יש נרא אוקר מלווה במחזור מסחר גדול יחסית
כניסה תהיה אך ורק מעל הגבוה של אותמול ובתנאי שלא תפתח בגאפ
אין באמור לעייל המלצה לקניה או מכירה