Smart-tradeIL

מניית RF - מימוש כלפי מטה לאחר הדו"חות?

NYSE:RF   Regions Financial Corporation
המניה נמצאת בסקטור פיננסית בתעשיית הבנקים האזוריים.

המניה במגמה ירידה עוד מ2018 וניתן לראות התכנסות לכיוון דגל דובי.
למרות הדו"חות הטובים של החברה ומצבה הפיננסי, כנראה שיגיע גל מימושים שנוכל למקסם אותו.

מבחינת אינדיקטורים - התחלה של כניסת כספים למניה בעקבות הדו"ח
CMF וMFI מראים שעדיין יחסי הכוחות לטובת המוכרים ולכן ניגש למהלך של ירידות לאחר הדו"ח

תרחיש 1: כניסה ברגע שרואים את את הגאפ אחרי הדו"ח נכשל עם יעד קרוב ברמת מחירים 14.7
תרחיש 2 : המשך עליות אחרי הדו"ח לרמת מחירים 15.2, הישענות והמשך ירידות יעד 14.7
תרחיש 3: שבירה של מגמת הירידה והמשך לרמת מחירים 15.5
עסקה סגורה: היעד הושג: היעד הושג לפני כיומיים, מימוש חצי עסקה והמשך עסקה. כרגע הSL על 15.65

תגובות