MrTw

מניית SAFRAN חברה צרפתית מהתעשיה הבטחונית

EURONEXT:SAF   SAFRAN
מניה במגמת עליה ארוכת טווח נראית מעולה, בטווח הקצר ייתכן והולכת לתיקון מטה וסגירת הגאפ, להמתין לקריאת כיוון בטווח הקצר, למעקב... בהסתכלות מקרו התעשיות הביטחוניות בעולם נהנות משוק צומח לאורך שנים ונראה שכך יימשך גם בעתיד. אין באמור המלצה לפעולה כלשהי (ט.ל.ח).

תגובות

וואו. ממש טרייד מעולה!
השב