NASDAQ:SNDL   Sundial Growers Inc
מהלך מדהים של 3000%, הגעה ל4$ ומימוש רצחני.
ניתן לראות שנתמכה בפיבו 0.786, מימוש לא ממש בריא אך נראה שסחורה נאספה ביום המסחר האחרון ומנגד, מימוש קטנים ב1.75$.
המניה כרגע לא מאותת על כיוון מסויים, ועם זאת, האינדיקטורים מצביעים על היפוך פוטנציאלי.
באופן אישי מעדיף פחות להתעסק עם מניות פני, ייתכן ומחר תנוע דווקא מעלה על סמך אישור לגיליזציה ב4 מדינות בארה"ב, תלוי בסקטור הכללי.
אין המלצה.

תגובות