yedidyakalfa

BLNK - המטען קצת נשחק

NASDAQ:BLNK   Blink Charging Co
BLINK
בתעלה יורדת, חלשה כרגע, נר אחרון מראה על רצון לשינוי מגמה, אך חוסר כוח.
סימנה תחתית זמנית על קצה גבול התעלה התחתונה וקו תמיכה, אינדיקטורים מצביעים על היפוך פוטנציאלי,
לטעמי לחכות למחר לסיום המסחר ולהבין מה המצב.
אין המלצה.
הערה: יורדת בכ6% נוספים,
עדיין חלשה מאוד, משחקת קרוב לגבול התחתון של התעלה.
לכרגע עדיין חלשה.
יש פוטנציאל נמוך לבניית כתף שנייה והשלמת תבנית ראש כתפיים מנקודה זו, אך עדיין אין סממן להיפוך מגמה.
אין המלצה.

תגובות