haimbaran

סקירה 19/11 מאת HAIM BARAN

השכלה
SP:SPX   מדד S&P 500
סיכום יום(היום שהיה) מאת HAIM BARAN

ירידות חדות--1.56%-3.03%--

יום שהתחיל בירידות קלות שהלכו ותפחו עד סוף היום ...נגמר לפחות בגדולות במרחץ דמים...

" פוסט מאתמול בקבוצה..18/11
https://www.themarker.com/wallstreet/.pr...
בסוף אוקטובר -העלתי תאריכים מסוימים
דוחות AAPL ,בחירות האמצע ו...פגישת מנהיגים סין-ארה״ב לקראת סוף החודש
עברנו 2 לא חיוביים מדי וגם לא שליליים והשלישי יותר חשוב וכרגע גם הוא לא חיובי אפשר לראות אותו בתור משהו שלילי יותר
כרגע היחסים הופכים להיות יותר ויותר קרים
אין שיפור ביחסים -משמע לא נראה לי שמתקרב ראלי סוף שנה -ההפך נראה יותר הגיוני. ״רע לי סוף שנה״
אז רצוי וכדאי להוריד פרופיל ואני מדבר בעדינות "

למספרים: S&P יורד 1.66% ל 2690 כרגע יושב על תמיכה אופקית יורדת ועולה..,תמיכות 2640 ,2620 ,2600 התנגדות 2700-10 ,2725-35 , 2755 ,2770 .

ה NASDAQ ירד 3.03% ל 7028 (נראה הרע בחבורה בזכות כל הגדולות ) תמיכות 7000 , 6920(בקטנה) , 6780-800 ,6600 ,התנגדות 7270-80 ,7400-30 ,7660-700

הDOW ירד 1.56% ל25018 .תמיכות 25000 ,24750 ,24400 , 24000-100 .התנגדות 25100(ממוצע 200 חזר מתחת) 25400-500 , 25900 .

השוק חוזר לרדת ,אני אישית עוד ציפיתי שימשיך עוד טיפה למעלה עד לקווי ההתנגדות הראשיים ומשם ימשוך למטה אבל הסנטימנט בשוק יותר מדי שלילי-לא מגלים סבלנות/סלחנות לחברות שמורידות ציפיות -כמו שהגדולות משכו את השוק למעלה גם שלא באמת הייתה הצדקה והיום הן מחזירות ...
באמריקה מתחיל לחלחל הקטע שמלחמת הסחר זה לא עוד סיסמא זאת המציאות-אילולא מלחמת הסחר-השוק היה בשיאים חדשים(בערך).

השוק נעצר קרוב מאוד לקו המים 2685 ,7000 ,25000
משמע -ירידות ויהיה סבב דמים קשה- 2540-600 ,6600-6800 ,24000-400 אלה הנקודות הראשונות בדרך...
ואולי תבוא רגיעה -זחילה למעלה לקווי ההתנגדות 2760-70 ,7350-400 ,25800-900.

בלטו: מניית ZAYO עלתה 9.8% , NIO עלתה 9% ,QEP עלתה 8.8% , FTDR מתקנת מעט 8.3% , DAR עלתה 7% ,TSRO עלתה 5.3% .

ירדו :מניית SPB ירדה 19% , OKTA ירדה 15.7% , TWLO ירדה 13.8% , DXCM ירדה 12.2% , NVDA ירדה עוד 12% (145$ חצי מחיר מהשיא) , WIX ירדה 12% , SQ , SPLK ,SHOP , ZEN , MDB ירדו גם 11-12% .

בגדולות :AAPL ירדה 4% , MSFT ירדה 3.4% , AMZN ירדה 5.1% , GOOGL ירדה 3.8% , FB ירדה 5.7% , BABA ירדה 3%, V ירדה 3.9% ,MA ירדה 4.9% BA ירדה 4.5%.

לילה טוב (סקירה חד פעמית)

NASDAQ
NASDAQ שעתי
S&P
S&P שעתי
DOW
DOW שעתי
RUSSELL

AMZN
AAPL
GOOGL
MSFT
FB
V
BABA