ofir.sharko

SPX- מומנטום שלילי

SP:SPX   מדד S&P 500
הקרבה לגדה והמיקום בתהליך מקרבים אותנו להכרעה.
ככל שהזמן עובר, המחיר מבשיל למהלך הבא שלדעתי יהיה משמעותי.
שימו לב גם להודעות כלכליות חשובות השבוע, ריבית ותמ"ג, ייתכן שישמשו כזרז.

כרגע המומנטום שלילי והמבחן הקרוב של איזור התמיכה מאוד חשוב.
שבירת הרצפה ושהייה מתחת סימן שלילי מאוד.
במצב כזה, שיעיד על ביקושים חלשים, תתכן ירידה חדה.

כדי שהקונים יופיעו בכל הכוח דרוש טריגר שיהפוך את המטבע.
כל תרחיש של עליות חלשות דווקא יקרבו לשורט נוסף.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.