Zohar_Leibovich

המסלול הירוק

Zohar_Leibovich Mod מעודכן   
SP:SPX   מדד S&P 500
הנהגות ומנהיגים

מקסול כתב ספרים רבים על מנהיגות ומנהיגים, אחד האמירות המפורסמות והאהבות עלי היא הגדרות מיהו מנהיג ״מנהיג הוא מי שמכיר את הדרך, הולך בדרך ומראה את הדרך״ בחירות בפתח אצל הדוד סם, מעניין איזה מנהיג יבחר?

יווני חכם אריסטופנוס אמר פעם ״מתחת לכל אבן אורב לו פוליטיקאי״ היה כבר רמטכ״ל שגייר את האמירה הזאת. אין ספק שרוב העולם לא יודע כיצד להכיל את טרמפ לכן חשוב שתקשיב לפודקאסט שרצפתי (מצרף שוב).

תמונת מצב

כן, כן אני זוכר שיש בחירות וגם זוכר שהודעת ריבית בדרך... ועדין רוצה שנזכור שאני משתדל להתעלם ממידע חיצוני ודווקא מנסה להבין את המידע הפנימי שעולה מתוך הדברים. צריך להבין שהשאלה הגדולה שעומדת לפנינו כרגע היא אחת משתי אפשרויות:
• אנחנו בשלב סיומת ופיזור DIS
• או אנחנו בשלב של רה-איסוף RE-ACUM
המסקנה שאליה נגיע היא אשר תאפשר לנו להגדיר את הגדרת הזדמנות הבאה, אתה לבטח שואל לגבי הנטייה הנוכחית שלי, אז הנטייה הנוכחית שלי היא עדין שורית שאנחנו בשלב של רה-איסוף ולא בשלב פיזור.
כמובן שככל שאקבל סימנים הפוכים אוכל להבין שלמעשה אנחנו במסלול השני, בכל מקרה על-מנת להקל עליך להבין מהו המסלול היומי הנוכחי לפחות שיעיד על מצב שוורי והמשך ולא דובי סימנת את ״המסלול הירוק״.
מסלול שככל שהשוק יצעד בו תוכל לפתוח עמדות קניה חדשות ע״פ רשימת העבודה שהכנת לחודש ולסיום השנה הנוכחית.
אז דרך החיים שלנו של ״כל עוד...״ מוכיחה את עצמה שוב ושוב, זאת לא דרך של טמינת ראש בחול, אבל זאת דרך שבוחרת למקסם ולא להגיע למסקנה ללא סימנים מצטברים.
בסקירה החודשית שמתי דגש והסברתי שמגזר הפיננסים ״נעים לי בעין״ ביחס לשאר נראות יתר המגזרים (עם כי הנוכחים ודאי יספרו לך כי אהבתי עוד 2 מגזרים בעניין) – וכבר אתמול ראינו שמעט רוח גבית מהשוק מאפשר למגזר לנוע בחוזק יחסי צפונה.
תזכרו תמיד בפאזל הזה אנחנו אוספים פיסות ופיסות ולעיתים די בפיסה אחת בכדי לומר שאנחנו לא נמצאים במקום בו חשבנו שאנחנו – אבל כל עוד לא קבלנו את אותה פיסה אז נמשיך לאסוף ולהרכיב את הפאזל בהתייחס למצב הנוכחי.

https://www.zohartrade.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%91-06-11-18/הערה:
תמיד אנחנו שמחים להיות צודקים, אבל יש לזכור בנוקדה זו כי רצף העליה, ללא אגירת אנרגיה קודם או במילים אחרות חסר לי חלק בפזל של בחינת הנמוך או התבססות על תמיכה כלשהי

Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
מייסד שיטת וייקוף בישראל
www.zohartrade.co.il
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.