Zohar_Leibovich

המנתח השיפוטי - מצב השוק מאיפה זה התחיל ולאן הולכים?

לונג
SP:SPX   מדד S&P 500
המיוחד במנתחים שיפוטיים ששונה ממנתחים טכניים או פודמנטלים היא תפיסת עולם המסחר מתוך הבנה תהליכית בעיקר, ביכולת למפות את התהליך ועוצמתו ומעל כל זה היכולת לתזמן פעילות בכוונת לייזר ובצורה כירוגית כמעט - ובהתאם לכך לפעול למקסום תוצאות.

כך כדגומא בסוף שנת 2018 קבלנו סימנים מצטברים על כך שאנו עומדים בסוף תהליך הצמיחה שלסופו תגיע תנועה צידית בשוק, דבר אשר יבלבל את המשתתפים ויגרע אותם לגזרים ככל שאין להם את ההבנה התהליכית - הסוף של התהליך שהתחיל תלוי באיזה כוח ״ישבר״ בתוך המאבק הנוכחי, כאשר המאזן הוא לטובה הקונים כל עוד לא נתקבל סימן סיום ומומש יעד הפוטנציאל המקורי.

כאשר אני מדבר על פוטנציאל מקורי מזכיר לכם כשטראפ עלה ודברנו בעולם השיפוטי על יעד ראשון של 2600 כהזויים שלא לדבר כאשר באמצע תהליך הניעור האחרון המשכנו לדבר על יעד של ה-4000 (עת כל הפודמנטליים קפצו בשמחה רבה ודברו על התיקון הגדול במקרה העדין ובמקרה היותר קיצוני על קץ העולם) - אגב כל דממה דקה כעת במחוזות ״האנאליסטים״.

מצב השוק כעת די בולט בתוך התהליך והתמונה המסומנת, טווח שסומן בתחילת 2018 והוכיח כיצד הוא מסביר היטב את התהליך ואת הפעולות הנגזרות ממנו - המאזן כעת הוא לטובת הקונים בהחלט השוק מצוי בביטויי עוצמה ובעיקר יש לנו מוכרים סובלים.

מקומנו ליד התנגדויות או בחלקים העליונים אינו נתסר מעיני וגם אינו מבהיל אותי, נעקוב מקרוב אחר המתפתח באזורים הללו.

מה אני יכול ללמוד מזה זהר? מה מכאן?

זאת שאלה שתמיד עומדת על השולחן ולנו בעולם של ניתוח שיפוטי ודאי תמיד חשוב שהתסריט הנכון יהיה מונח על השולחן, אז חשוב לומר בהתבסס על הפתיח והרקע שכתבתי היא כי למרות שהמאזן הוא לטובת הקונים.

לרוב לאחר ביצוע תהליך של ״ניעור״ השוק מבצע תהליך נוסף של תיקון, כאשר עוצמת התיקון הוא הסמן שלנו לגבי הבשלות של השוק להמשיך מכאן הלאה צפונה או שלחילופין נדרש עוד המשך תהליך איסוף כי טרם ״נגמרו המוכרים״ - בשפת הקופים אנחנו מחכים לראות האם מתקבל LPS ומה איכותו.

בתוך התהליך שצפוי להיות יכול להתפתח תסריט אחד שישנה את דעתנו והוא בסיסו יהיה מבוסס על התחלפות בסימנים בין קונים יוזמים למוכרים יוזמים - דהיינו השליטה תעבור למוכרים - ככל שאראה שהמצב הזה הוא המתפתח אכתוב ואתן לכם סימנים.

הפגיעה המשולשת בשוק, לא ארחיב עליה שוב כעת רק אזכיר כי מהות היא ״חידוש פוליסות הביטוח״ בגלל פקיעת הקודמות וככל שהשוק יבטח את עצמו נגד ירידות הדבר יהיה אות לפתיחת הדרך צפונה ולא אתפלא שאפילו בעוצמה.

האפשרויות העומדות לפנינו כעת כפי שהיינו באופן עקבי לאורך התהליך הם חולשה בתיקונים תאפשר המשך איסוף בעת הזאת, תיקון עמוק בחולשה לאזור 2550 יהיה בדבר בחינת ואישור תהליך ״הניעור״ ויאפשר הצטרפות בחלק התחתון של הטווח (יתכן מקרה קצת יותר קיצוני של ניעור נוסף קטן יותר בדמות Spring).

חודש אדר מרבים בשמחה, פורים בפתח
יום שמח לכם - זהר

Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
מייסד שיטת וייקוף בישראל
www.zohartrade.co.il

רעיונות קשורים

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.