Zohar_Leibovich

פוטנציאל ההרחבה של הבר השבועי

SP:SPX   מדד S&P 500
זמן שמחתנו

אני לומד רבות על כיצד להיות סוחר מתוך התבוננות בעולם שמחוץ לזירת המסחר, בסופו של דבר, זירת המסחר היא מיקרוקוסמוס שלו, עונות השנה הם מרכיב חשוב בעולם החקלאות, אך גם בעולם המסחר.
זמן שמחתנו, חג סוכות הוא עת שמבחינה חקלאית מסתיים ומסתכם היבול הנוכחי ומתכוננים לקראת היובל הבא. זה נכון גם לעולם המסחר שתהיה עת שבא מסכמים את הדברים ומתכוננים למחזור חדש.
אם תחשוב על כך יש אפשרות להתייחס לזמן כקו אין סופי או בצורה מעגלית, הצורה המעגלית היא מתנה נפלא היא מאפשרת לנו שיפור אין סופי בהתפתחות שלנו כאנשים וכסוחרים.
מה שיפה בעניין הוא שהכותרת אינה רק ׳זמן׳ אלה ׳זמן שמחתנו׳ מרכיב השמחה בחג ובעת הזאת הוא מרכיב מודגש וחשוב, השמחה בעת הזאת היא מהזדמנות להתחיל מחדש ולשפר את הקיים לאחר הטהרות של ראש השנה ויום כיפור.
אז מרעננים סיכומים ודברים, שמים בצד את מה שהיה ושמחים מהזדמנות שזיכנו לה להתחיל מהתחלה עם התיק והעשייה שלנו.
אני בעצמי בהתרגשות גבוה עם המון תכניות לימוד משודרגות, ריענון ושיפור מערכות העבודה למיניהם ועוד...
זה לא מסתיים שוב, חג סוכות יש דווקא בעת הזאת עוד סמל ומצווה של יציאה בסוכות עליה אכתוב בסקירות הבאות

תמונת מצב

אני רוצה לומר לך משהו על מלחמת הסחר, אתם רואים זאת כמלחמה בין הגושים – אבל אם תוריד את המילה מלחמה למעשה תבין כי זוהי דרך אלגנטית וסמויה למיסוי בשוק... עוד לא ירחק היום ויתברר כי אין פה מלחמה יש פה מהלך מתוכנן ומתוזמן.
עם תחשבו לרגע מעבר למהות, ככל שצד אחד פועל אז צד שני משווה את מהלכיו מכאן שגובה המס נשאר זהה בשני הגושים והמשמעות היחידה היא מס או הכנסות למדינה לאחר הורדת מס החברות אגרסיבית של טרמפ.
כמובן שכל עניין המס הוא דרך שלי כהרגלי להביט על השוק מעוד זווית מעבר לכותרת הבסיסית בעיתון. אני בוחן את ההשלכות לאור כל עלית מס שהיית מתבצעת בשוק בדרך קונבנציונלית או לאורה של המניפולציה שמנסים לעשות עלינו תדיר.
ביום ראשון במעבר השבועי על השוק שקיימתי עם בוגרי, ראיתי הזדמנות בשלה במגזר החומרים XLB, התפתחות השבועית אתמול ודאי מחזקת את העניין.
המפה השבועית מעידה על כך היא טרם הסתיים פוטנציאל הרחבה של הבר השבועי, והגבוה נמוך של הבר היומי של אתמול ודאי יכול להיות, מערכת קוים איכותית לקבלת החלטות היום, בהתייחס למסחר יומי ותוך יומי.


Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
מייסד שיטת וייקוף בישראל
www.zohartrade.co.il
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.