Zohar_Leibovich

יותר מחצי מגודל התנועה מהנמוך השנתי נחק

SP:SPX   מדד S&P 500
תמונת מצב

צעד צעד עקבנו אחרי התפתחות הדברים החל מהסיומת של המגמה והתחלת תהליך הפיזור ועד הסימנים המצטברים להיפוך המגמה והתחלת התיקון. אני חוזר ואומר לך אחד הדרכים של השוק לקחת כסף היא להרגיל אותנו למצב מסוים ועד לנהוג הפוך.

האדם הרגיל אינו מורגל בשינוי ועדין מוחו זוכר ומתעקש כי בכל הפעמים שגילה איפוק זה השתלם – בדיוק בשביל הפעם הזאת שבו לשוק קל להלחיץ ולקחת חזרה את הכסף מכל מי שלא הבין את התהליך.

אחד הביטויים שאנו מזכירים בעת הזאת של קבלת היתדות SPIKE היא לא קונים סכין נופלת או תופעת החתול... ואכן חשוב לזכור כפי שהזכרתי בעדכון הקודם עד שלא נקבל סימן של סיומת של תהליך (כמו הנפילות כעת) לא נפעל כנגד.

רבים חושבים ובטוחים כי משהו עלה בחדות הוא ייפול בחדות ולהפך, לשוק לרוב לוקח תהליך כמו משחתת גדולה לשנות כיוונים זה נכון כלפי מעלה וזה נכון כעת כלפי מטה.

מקומנו כעת על מנת להבין את גדול התיקון שנוצר הוא קצת יותר מחצי מגדול התנועה שהחלה בנמוך של פבר', סימנתי על הגרף את התקרבות לתיקון פיבו של 0.618, נראה כיצד השוק מגיב לתמיכה מתמטית זו.

סלבריטי

לא כולם תמיד מבינים את ההומור שלי, הומור שבעיר לועג לעצמי או לתפיסת עולמי בכדי להקליל את הדברים, אתן דוגמא לדברים, הנרי קסינגר אמר The nice thing about being a celebrity is that, if you bore people, they think it’s their fault, הרגשת משועמם הבוקר?

** שלמה קופר ז"ל הוא הוכחה נצחת שאם אתה רוצה להיות סוחר מצליח – עליך לאהוב, לאהוב את הבריות, לאהוב את משפחתך, לאהוב את מה שאתה עושה, לאהוב את הקשיים… רבות נאמר עליו אתמול, הוסיף רק זוית קטנה משלי, שלמה אוהב בריות והבריות אהבו אותו מאוד, זה נכיר בחייו האישים והמקצועים – יהיה זכרו ברוך

Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
מייסד שיטת וייקוף בישראל
www.zohartrade.co.il
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.