Zohar_Leibovich

רוצה להפנות תשומת לבך לעניין התיקון העשוי להתפתח

שורט
Zohar_Leibovich Mod מעודכן   
DJ:DJI   מדד דאו ג'ונס
תמונת מצב

אני רואה את הכותרות הצוהלות בראשם הדאו שעשה גבוה חדש (מי שספר מספר לנו שזאת הפעם ה-14), אבל ביני לבינך אף אחד לא קורא או שומע, אני ממש מרגיש את ההיפך כרגע.
הסנופי ממשיך בחולשה וסוגר סביב האפס מה שממשיך ומחזק אצלי את תחושת המאבק והופך את הגבוה השנתי הקודם לקו הציר של השוק, אפילו הצורה שבה הדאו יצר גבוה חדש יש בה אי נוחות. מוסיפים לכך התחזקות הדולר והזהב במקביל.
שבירה הנמוך היומי האחרון בדאו יחד עם שאר מדדי הרוחב יצור לדעתי לחץ כבד על כל הקונים האחרונים, ככל שלא יעמדו בו התיקון החודשי עשוי להתחיל.
אנחנו רואים שאפילו חדשות טובות כביכול בהם מלחמת הסחר נעצרת הסינים מתחילים להוריד מכסים, הגעה להסכמה בין האמריקאים לקנדים לא יצר כלום בשוק מלבד רעש לרגע, אלה חדשות שהיו אמורות לתדלק את השוק צפונה.
סיכומו של דבר תיקון הוא דבר בריא הוא זה תמיד המאפשר את המהלך הבא ויוצר את הבסיס למהלך הקודם, זיהוי כניסת השוק למצב של תיקון יכול להיות הרבה פעמים ההבדל בין תיק מצליח מאוד לבין ההפך או רק מצליח, לעיתים בין תיק כושל.

אדמות
ביל גייטס קונה אדמות חקלאיות, אפילו במחיר לא זול ודאי יש לזה משמעות מעבר לקנייה עצמה, משמעות שאבין אותה בהמשך. זה קפץ לנגד עיני כי אחד החלומות שלי ברשימה החלומות הוא הקמת משק לא תלוי (טרם עשיתי עם החלום הזה משהו אולי כעת גם הכרזתי עליו).
אני מעדיף להיות בחווה שלי מאשר לשלוט בעולם, אמר מי ששלט על העולם ג׳ורג וושינגטון, אני מבין אותו חווה היא עולם קטן משל עצמך. ברעש שיש כיום מסביבנו חווה המחזיקה מכלכלת את עצמה היא בהחלט סוג של אי, אי של שפיות.
״חוכמה גדולה היא עבודת האדמה״ רבי אברהם אבן עזרה, תחשוב לרגע אפילו האדמה יש בה עניין השמיטה. מקביל למצב של תיקון בשוק או מנוחה בשוק. כמו באדמה כך גם בשוק לפעמים להניח (מנוחה) הוא שורש הצמיחה הבאה.
הפקודה בוטלה:
השוק לא ספר אותי ושבר את הגבוה, לא נתווכח עם המחיר
הערה:
הנה שאר מדדי הרוחב משפעים גם על מדד הדאו

Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
מייסד שיטת וייקוף בישראל
www.zohartrade.co.il
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.