Zohar_Leibovich

מה הכוונה לא קונים סכין נופלת

SP:SPX   מדד S&P 500
תמונת מצב

בוב דילן שר "לא צריך את החזאי על מנת לדעת לאן נושבת הרוח"
האיזכורים החוזרים שלי הינם לא קונים סכין נופלת, אבל המהות החשובה של דברי היא, טרם קבלנו סימן סיומת לתיקון המתפתח, העיקרון הבסיסי אצלנו בזהרטרייד הוא עיקרון הכל-עוד... אז כל עוד לא קבלנו סימן סיומת התיקון נמשך.

המבחן לסיומת הוא כיצד השוק יגיב לקווים חשובים, כגון הנמוך אחרון של התיקון או הקו האדום שסימנתי שהוא הקו מתמטי של תיקון פיבו, המשך חציה של ערכים אלו יעיד כי התיקון נמשך, אך קו תגובה לקווים החשובים שהזכרתי לא בהכרח על חזרה למצב שורי.

האופן בו נקבל את התגובה בחוזקה או בחולשה הוא אשר יכתיב האם אנחנו חוזרים לתהיך של איסוף שורי או זאת רק אתנחתה להמשך ירידות.

ההבנה הכוללת שלי היא שאנחנו לקראת תנועה צידית ריבעונית שהיא אשר תאפשר לשוק בגדול להמשיך ליעד הבא, כך שכל המסחר הבא שלי יהיה כנראה מבוסס בעיקר על תנועות מסחר ולא על מגמות מסחר.
אז אם פתחתי בשיח של זמרים ומוזיקה אז אסיים בדבריו של מי שלמד אצלי לנגן על גיטרה (ג'מי הנדריקס) באחד השיעורים הוא אמר לי זהר "קל לנגן בלוז, אבל קשה להרגיש אותו" – צודק כך גם בשוק קל לדבר עליו, קשה להרגיש וליישם.

נמשיך לעקוב אחר התפתחות – יום מבורך ומזהיר
זהר ליבוביץ
הערה: יום של עליות במחזור נמוך מעיד על כך שפחות ופחות מצטרפים לתנועה, הדבר יוצר בועות אויר במניות השונות.

Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
אומנות ומיומנות המסחר בשוק ההון
http://www.zohartrade.com
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.