Zohar_Leibovich

זהר ליבוביץ - מצב השוק נכון לאור הירידות האחרונות

SP:SPX   מדד S&P 500
תמונת מצב

לא הספקתי לעלות בסקירה מסודרת אתמול אז בחרתי לעלות בשידור לייב קצר, אשר מסביר את המצב של השוק הנוכחי. ההסבר במהותו מסביר כי האוטומט שלנו הוא לעשות שורטים ולראות את המגמה היורדת ואת התיקון הגדול שהתחיל.

אולם עלינו לזכור תמיד כי השוק מתוחכם יותר אמיתנו ויש לו דרכים וקצבים משלו לעשות דברים, על כן חשוב במיוחד להתנהל ע"פ המתפתח תוך כדי. לא סתם סעיף 4 באלגוריתם התהנלות שלנו הוא "ניהול".
מכאן הסברתי שירידה בחולשה תהיה הזדמנות לקנייה ועלינו לנצל את המגזרים החזקים מן השוק או כמו השוק לחלופין ככל שהתנועה היורדת תמשך בעוצה נוכל למכור מגזרים חלשים מהשוק כגון החומרים ואנרגיה.

מגזרים שהיו מצב כמו השוק או חזקים ממנו הם הפיננסים, טכנלוגיה, בריאות. נעקוב אחריהם תוך כדי התפתחות ונראה ממי מתוכם אכן נשאר כזה ומי מוכרע מטה על-ידי השוק.

קו הבחינה הקרובים של השוק הוא קו התמיכה האחרון אזור החשוד "כמכירת קצה" ומתחתיו תיקון של שני שליש לתנועה השוק השנתית כולה. (מופיעה בגרף).

Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
מייסד שיטת וייקוף בישראל
http://www.zohartrade.co.il
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.