kevinfel

סקר - לאן אתם חושבים ה s&p 500 ?

SP:SPX   מדד S&P 500
ציינתי כאן 3 כיוונים שונים (לפי צבעים שונים) שכלכלנים גדולים טוענים לאן ה - s&P 500 ילך בשנה/שנתיים הקרובות.
אז באיזה כיוון (צבע) אתם בוחרים?
או האם לדעתכם יהיה כיוון שונה מאלו?