haimbaran

סקירה 11/12/18 וול סטריט

SP:SPX   מדד S&P 500
סיכום יום(היום שהיה) מאת HAIM BARAN

מגמה מעורבת מ 0.22%- ל 0.16%+

יום שהתחיל בעליות (המשך ישיר לאתמול) של 1.5% בערך (בשעה הראשונה) ...כל המדדים הגיעו להתנגדויות וחטפו גגות שם ...מפה החלה התדרדרות עד השעה 14:00(21:00) בנקודה זו כל המדדים כבר היו שליליים (0. 5-0 .8%-) ו...אחרי שעה המדדים בפלוס 0.5% לקראת הסןף כל המדדים הלכו לכיוון ה 0 ....יום שהוא כולו רכבת הרים.

למספרים : S&P ירד 0.04% ל 2636 ,ביקר ב 2674 חטף גג ירד עד 2621 והתאושש. תמיכות 2620-30 , 2600 , 2580 , התנגדות 2670 , 2700-10 , 2740-5 .

ה DOW ירד 0.22% ל 24370 ,נסחר היום בין 24791-24221 ,תמיכות 24250-300 , 24000 ,23500-600 , התנגדות 24650 ,25000-100 , 25500-600 .

ה NASDAQ עלה 0.16% ל 7031 גם התחיל גבוה הגיע עד 7130 חזר מתחת ל7000 ובסוף סגר חיובי. תמיכות 7000 ,6880-900 ,6775-6825 , התנגדות 7100 ,7270 ,7400-50 .

לא לנר הזה ציפינו היום (בדיוק הפוך) אבל...כל עוד מעל הנקודות 2620 ,7000 , 24250-300 ...יש תקווה שיתאושש..אם לא יחזיק...נלך לבדוק רמות יותר נמוכות 2580 ,6880 ,24000 ....

בלטו: מנית CORT עלתה 32.3% , UXIN ממשיכה עם עוד 9.7% , APHA עולה 9.5% , BITA עלתה 8.3% , CASY עלתה 8.2% , DSW עלתה 8.1% , CGC עלתה 6.9% , NMRK עלתה 6.7% , HUYA עלתה 5.7% .

ירדו: מניית SFIX ירדה 20.9% (דוחות 💩) , ARMK ירדה 12.4% , APU ירדה 10.4% , URBN ירדה 6.7% , FLR ירדה 5.4% .

בוקר טוב
S&P
NASDAQ
DOW
RUSSELL