ofir.sharko

לשוק יש קצב- SPX

SP:SPX   מדד S&P 500
שימוש בתעלות מסחר עוזר לנו למדוד את קצב ההתקדמות או הנסיגה של המחיר.
זהו כלי חשוב שמאפשר לזהות האצה או האטה ולפיכך זיהוי סוף מהלך יורד או עולה.

מעניין לראות שבגל היורד בתוך התעלה האדומה סימני הסיום היו על ידי יציאה מהתעלה למצב של מכירות יתר,
ואילו סוף המהלך העולה התבטא בחולשה וירידה בקצב העליות, ראו קצב שונה בתוך התעלה הלבנה.

סימן האטה של הגל העולה ביחד עם הגעה לאזור התנגדות משמעותי הביאו לעצירה במחיר.
ההיפוך ושבירת התעלה הלבנה לא אופיין בווליום גדול ולכן התוצאה והדחף כלפי מטה היו בהתאם.
כנראה דרוש עוד אנרגיה כדי להשיג נמוך חדש משמעותי.

המחיר חוזר בקלות יחסית לאזור ההתנגדות.
אבל למרות ניסיון הפריצה והווליום שעלה משמעותית בגרף המצורף על האינדקס,
לוקח את זה בערבון מוגבל כי בחוזה על השוק התמונה קצת שונה. פחות פריצה ופחות ווליום.
לא ידוע לי מניין הפער. הנחת העבודה שלי שכרגע המחיר נמצא באזור התנגדות.

מכך מסיק שהתרחיש הכי סביר בעיני או לפחות כזה שיקל על כניסה לעסקה חדשה,
הוא המשך התכנסות בטווח צר שתחום על ידי השיא והשפל אחרונים.
התנהגות המחיר בגדות הטווח שהוזכר תגדיר את ההזדמנות הבאה.


כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.