haimbaran

סקירה וול סטריט 13/3/19 היום שהיה

SP:SPX   מדד S&P 500
סיכום יום (היום שהיה) מאת HAIM BARAN

עליות שערים(נסיון פריצה טייק 3)
... 0.58%-0.69%+

יום המסחר החל חיובי ... 0.4%+ בערך והשוק התחזק והתחזק עד 14:00 (20:00-שעון ישראל) עליות של 0.8-1% ..גם ה S&P פרץ לכמה דקות את תקרת הבטון ....ו... המדדים החלו לדעוך מעט...נסגר חיובי בסה"כ...

מספרים : S&P עלה 0.695 ל 2811 ,הגיע עד 2821 ונסוג.תמיכות 2800(אולי) 2770-5 ,2750 , 2725 .התנגדות 2815-20 , 2860 , 2900 ...

ה DOW עלה 0.58 ל 25703 .נסחר בטווח 25570-25770 .תמיכות 25450 , 25250 , 25000-100 .התנגדות 25800-50, 26000 ,26150-250 ...

ה NASDAQ עלה 0.69% ל 7643 ,גם קיבל גג בהתנגדות 7670 ,אבל חצה את משוכת ה 7600.תמיכות 7600 ,7500 , 7400 .התנגדות 7670 , 7750 , 7870 ...

היום ממשיכים צפונה השוק מנסה פעם שלישית לפרוץ מצליח וחוזר טיפה מתחת....האיזור מוכן לשלב הבא ,בשבועיים האחרונים ריככו את האיזור (אחרי 5 חודשים מתחת) ..מבצע הקש בתקרה הסתיים ,ונשאר רק לפרוץ אותה מלמטה..לעבר האיזור הירוק \האופטימי -לעבר שיאים חדשים...(אולי)
ה VIX ממשיך בדרך למטה כבר 13.4..יש לו יעד 12.6-7 שם יש תמיכה(משמע התנגדות לשוק) יהיה מעניין.
ה NASDAQ גם בעמדת זינוק לעבר האיזור הירוק..
ואחרי כל האופטימיות הזאת ...למטבע יש 2 צדדים הצד השני אומר תם הטקס ואולי עוד טיפה ימשוך למעלה אחר כך ..חוזרים למטה -בגדול זה מאוד רציונלי התרחיש אבל השוק עושה מה שעושה - הסיכויים לצד האדום ברמת ה 25-30% ...אז ניתן לשוק להוביל....(נהיה בצד המרוויח).

בלטו: מניית GH עלתה 27.6% , ACB עלתה 13.9% , AMRX עלתה 12.8% , OAK עלתה 12.3% , QTT עלתה 9.7% , YETI עלתה 7.6% , TTWO עלתה 6.9% , SWCH עלתה עוד 6.9% , MRTX עלתה עוד 6.4% , ATHM עלתה 5.9% , CVNA עלתה 5.4%.....

ירדו : מניית PDD ירדה 17.5% , ROKU ירדה 14.1% , EBS ירדה 8.6% , SFIX ירדה 6.8% , NAV ירדה 5.5% , TCMD ירדה 5.5% ....

לילה טוב
S&P
NASDAQ
DOW
RUSSELL
.
DAX
.
VIX
.
זהב
נפט
גז
ביטקוין
.
GOOGL
MSFT
AMZN
AAPL
BABA
FB
V
BA
NFLX

TNDM