hameotetet

סקירה 21.2.2022

SP:SPX   מדד S&P 500

שבוע תנודתי מאוד, ברמה השבועית ה-S&P500 עלה 0.9%+, הנאסדק עלה 1.4%+ והדאו סיים כמעט ללא שינוי.
התשואות ל-10 שנים בארה"ב נעים סביב ה-2% אך מעניין לראות שדווקא בטווחים הקצרים יש פגיעה גדולה יותר (כלומר עליית תשואות). וזה מתוך הערכה בשוק לכך שלא תהינה העלאות ריבית מתמשכות לאורך זמן רב של מעל שנתיים.
הנפט יורד ברמה השבועית. וזה בעיקר בשל כך שחברות האנרגיה הוחרגו מהסנקציות על רוסיה. במידה והיו מוטלות עליהן סנקציות היתה ירידה בהיצע ועליית מחיר. בנוסף, יש לזכור כי מניסיון העבר עליית מחירי הנפט בזמן מלחמות היא נקודתית לתקופת המלחמה ולאחר מכן מגיעות ירידות.
ה-VIX כפי שסברתי שבוע שעבר, שינה כיוון לאחר התייצבות, הכיוון כעת כלפי מעלה. סגר על 27 נקודות.

השלכות המלחמה על השוק:
בלילה שבין רביעי לחמישי הצבא הרוסי פלש לאוקריאנה רגלית.
מספר מדינות מפתח כמו ארה"ב ובעלות הברית הוציאו את רוסיה ממערכת התשלומים הבין בנקאית (הסוויפט).
בנוסף, ישנו ניסיון למנוע מרוסיה לממש יתרות מט"ח וזהב בשוק הבינ"ל.
האיחוד האירופי מודיע על סגירת השמיים עם רוסיה, לא יאפשרו נחיתת מטוסים רוסים.
בנקים בסין ילוו כסף לרוסיה ובכך יחלישו את החרם המערבי.
שימו לב שרוסיה מהווה רק 1.93% מהתמ"ג העולמי ואוקריאנה רק 0.18% מהתמ"ג העולמי, כלומר 2.11% מהתמ"ג העולמי.

ציפיות ותחזיות לעליית ריבית בארה"ב:
השוק מתמחר 6 העלאות ריבית השנה.
אך נראה כי הציפיות לא מחלחלות לטווחים הארוכים מה שאומר שהשוק סובר שלא תהיינה העלאות ריבית שימשכו זמן רב.

קורונה:
חיסון חדש פותח על ידי סנופי ו-GSK הבריטית והשיג יעילות של 100% למניעת מחלה קשה ואשפוז. היעלות תואמת את הוריאנטים החדשים ויכולה לשמש גם כמנת בוסטר. כרגע נמצאים בשלב המתנה לאישור ה-FDA.
עונת הדוחות לקראת סיומה - מבין החברות העיקריות שצפויות לפרסם השבוע ZM, HP, TRGT, CRM, BBY.

לסיכום,

בשבוע שעבר רשמתי "מלחמות טובות לשוק המניות".
ואכן כבר באותו יום שהתחילה המלחמה ראינו את השוק משנה כיוון כלפי מעלה.
חשוב לזכור שהמלחמה יכולה להיות ארוכה ולכן התנודתיות תמשך.
חוץ מהמלחמה יש גורמים נוספים שמשפיעים על השוק ויכולים לגרום לשוק שוב לחזור כלפי מטה.

המשך העלייה בסביבה האינפלציונית וכן הצפי לעלית ריבית, הן הסיבות טובות לירידות בשווקים.

מבחינה טכנית ראינו שמירה על תמיכה ברורה.

מבחינה טכנית,
ה-S&P500 חזר לנוע בתוך התעלה. והתבסס כרגע על תמיכה.

בהצלחה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.