haimbaran

סיכום יום 6/9/19 היום שהיה בוול סטריט

SP:SPX   מדד S&P 500
סיכום יום (היום שהיה) מאת HAIM BARAN
מגמה מעורבת ...מ 0.17%- ל 0.26%+ ...
.....................................................
היום התחיל במגמה מעורבת קצת עלה 0.2-0.5%+ אחר כך התמתן ושוב עלה ובסוף שוב התמתן נסגר פרווה ...יום שך מימוש דה לוקס..
---------------------------------
מספרים :
ה S&P עלה 0.09% ל 2978 . עושה נר דוג'י אחרי היומיים האחרונים , תמיכות 2970 , 2935-45 , 2900 .התנגדות 2985 , 3000 , 3030 ...

ה NASDAQ ירד ל 8103 .נבלם על התנגדות 8135 .תמיכות 8040-50 , 7950 , 7880 התנגדות 8135-50 , 8340 ...
ה DOW עלה 26797 .נר דוג'י אחרי העליות האחרונות .תמיכות 26700 , 26400 ,26000 .התנגדות 27000 , 27400...
--------------------------------------------------------------
השוק פרץ את רצועת הדישדוש ..עם הפנים צפונה,עושה אתנחתא .האמת יש גאפ קטן ב 2940 ..אנחנו עוד נבקר אותו(מעל 95% נסגרים)..אבל מפלס האופטימיות עלה מדרגה..
.
הVIX ירד ל 15 ..הרגיעה הגיעה..התנודתיות יורדת=משמע ממשיכים צפונה(עם תיקונים כרגיל)
ה RUSSELL ירד ל 1505 עשה נר תיקון או היפוך על הממוצע 200 .(1515-7) מתחיל גם לפרוץ את המנבה היורד..סגירה מעל 1522 ,1532 ..תוציא אותנו צפונה...
הנפט ממשיך לפלרטט עם הממוצעים קצת מעל קצת מתחת ..עדיין לא פרץ את רצועת הדישדוש שלו...כרגע התמקם בחלק העליון...נר קונים היה הפעם...
הזהב ממשיך המימוש עומד על 1506 ..יומיים לפני (נר -איש תלוי=היפוך)...נראהלאן ירד .1490 , 1480 , 1450 ...הרגיעה בשוק עושה לזהב חולשה...
הגז ממשיך בפריצה הגיע ל 2.5 נראה מצוין..
הביט מקבל גג בקו התנגדות היורד 10800 .ממשיך בהתכנסות..9500 , 9000 תמיכות .10800 ,11000 התנגדות ..
.................................
בוקר טוב
S&P
NASDAQ
DOW
RUSSELL
.
DAX
.
VIX
.
זהב
נפט
גז
ביט

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.