haimbaran

סיכוםיום 24/5/19 היום שהיה בוול סטריט

SP:SPX   מדד S&P 500
סיכום יום (היום שהיה) מאת HAUM BARAN

עליות קלות מאוד(תיקון)...
... 0.11%-0.37%+ ...

היום החל בעליות של 0.5-6%+ ...תיקון לאתמול ...והשוק חזר ל 0 אחרי שעה וחצי..במשך היום עוד היה נסיון לעליות..אבל ככל שהיום התקדם ..השוק דעך וסיים קרוב ל 0....

מספרים : S&P עלה 0.14% ל 2826 .באיזור ה 2840 קיבל גג.תמיכות 2800-20 , 2780-5 , 2725. התנגדות 2855-60 , 2900 , 2930-40 ...

ה NASDAQ עלה 0.11% ל 7637 .באיזור ה 7700 השוק התקפל למטה.תמיכות 7580-600 , 7500 , 7330 .התנגדות 7700 , 7800 , 7900...

ה DOW עלה 0.37% ל 25585 .תמיכות 25400 , 25250 , 25000 .התנגדות 25800 , 26100 , 26250 ...

השוק ניסה לתקן היום ולא הכי בהצלחה . האי וודאות שולטת..יותר.
ה VIX ירד ל 15.9 דווקא ,הנפט התאושש ל59$ ..
.ה RUSSELL מתקן ל 1514 (עושה נר בהריון-חיובי).
במדדים הגדולים לא היו נרות אופטימיים ..אבל זה איזור תמיכה ..והשוק מעליו כרגע...אין שבירה למטה עדיין .הזהירות מחייבת -אבל לא הגענו לשלב הפסימיות...
כרגיל ניתן לשוק להוביל...שכרגע נמצא באיזור רגיש מאוד...

בלטו: מניית APHA עלתה 14.7% , TSS עלתה 13.9% , SC עלתה 9.5% , ARWR עלתה 9.4% , VSAT עלתה 7.3% , PINS עלתה 7.1% .ROKU שוברת שיאים עלתה 6.5%.....
https://elite.finviz.com/screener.ashx%E...

ירדו : מניית FL ירדה 16% , SPLK ירדה 7.3% , LGF-A ירדה 6.9% , CVNA ירדה 6.2% , SINA ממשיכה בצלילה עוד 5.9% ...
https://elite.finviz.com/screener.ashx%E...

בוקר טוב
שבת שלום
S&P
NASDAQ
DOW
RUSSELL
.
DAX
.
VIX
.
זהב
נפט
גז
ביטקוין

תגובות