haimbaran

סיכום יום 6/6/19 היום שהיה בוול סטריט

SP:SPX   מדד S&P 500
סיכום יום (היום שהיה) מאת HAIM BARAN

עוד יום עליות ... 0.53%-0.71%+ ...

יום שהחל חיובי ..בקטנה,בשעה הראשונה עוד המדדים סחרו באיזור ה 0 קצת מעל וקצת מתחת..והשוק עבר בחלקו לעליות קלות עד 0.2-3% .....שעה וחצי אחרונות (הגיעו ידיעות על הדחייה במיסים למקסיקו ) והשוק החל להמריא עד 0.7-9%+ בסגירה טיפה התממש... עוד יום חיובי - הגיע...

מספרים : S&P 0.61% ל 2843, קיבל גג באיזור ה 2850.תמיכות 2830 ,2800-20 , 2775-80.התנגדות איזור ה 2845-50 , 2870-80 , 2900...

ה DOW עלה 0.71% ל 25720 , קיבל גג ב 25800.תמיכות 25400-50 , 25200-50 , 25000.התנגדות 25800 , 26000-100 , 26250-80 ...

ה NASDAQ עלה 0.53% ל 7615 ,כל היום היה באיזור ה 7580-600 עד שפרץ לקראת הסוף את הקו ההתנגדות היורד גם הוא...תמיכות 7560-80 ,7500 , 7330 .התנגדות 7670-700 , 7800 , 7900 ....

השוק ממשיך למעלה..עוד יום ,אווירה חיובית והשוק מחפש לעלות מכל ידיעה... זה איזור שהשוק די נתמך בעבר וכרגע יהיה התנגדות...האם ימשיך למעלה ...את זה נשאיר לשוק...להחליט.
ה VIX ירד ל 15.9 ...לא כל כך מהר ירד...
הנפט מבצע היפוך על התמיכה עלה ל 53$ ....נראה אם יחזור למעלה לאיזור ה 57$... (חיובי לשוק)
ה RUSSELL ירד מעט וכבר יומיים יש זנבות של קונים ..נראה אם ימשיך למעלה ..או שלא...(נראה לא רע)
הזהב הגיע להתנגדות היסטורית חזקה ..מ 2013 קו התנגדות...
בביט ה 7400-600 איזור קונים..וכרגע הוא חוזר למעלה בקטנה..

כרגע השוק מחפש סיבות לעלות -משמע אנחנו במוד ירוק כרגע...
וכבר תיקו חצי מהירידות מהשיא... לאן פנינו ניתן לגרף לדבר...

בלטו : מניית CIEN עלתה 26.8% , SFIX עלתה 14.7% , SMAR עלתה 10.2% , AMD עלתה 7.9%(חוזרת לאיזור השיאים) , SAIC עלתה 7.2% , SNAP עולה עוד 6.8% , PLAN עולה 6.2% ....

ירדו : נציין 2 שהתרסקו אתמול HOME צנחה 57.2% (אין דין ודיין אצל האמריקאים) , CLDR צנחה 40.8% (כנ"ל) , NIO ירדה עוד 6.4% (כך עוברת תהילת עולם-פעם הייתה מלכה) , LK התנודתית יורדת עוד 5.2% , AEO יורדת עוד 5.2% , IONS ירדה 4.2% ...

בוקר טוב
S&P
NASDAQ
DOW
RUSSELL
.
DAX
.
VIX
.
זהב
נפט
גז
ביטקוין

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.