eyal676

SP500--תרחישי רמות ELLIOTT WAVE

לונג
FOREXCOM:SPXUSD   US SP 500 CFD
סנופי - החוזה ,תרחישי רמות
בתחילת שבוע המסחר אני מצפה להמשך תנועה מעלה לאיזור 3234.
באיזור זה נקבל דאבל טופ ושם נבחן פרייס אקשן-או להמשך לונג או
לתיקון מטה לבדיקת רמות התמיכה המסומנות בגרף.
שימו לב לממוצע 50 בתכלת המגיח מתחת לממוצע 200 בחום
בזוית חיתוך כלפי מעלה בכעין רמז לבאות.
למטה בגרף מודגם אימפולס מגלי אליוט ותיקון פלאט רגיל לפני
המשך אימפולס המדגם ומשקף את מצב הגרף העדכני.
כמו כן משולבת בתוכו תבנית הרמונית AB=CD / פוטנציאלית.
כל הרמות -תמיכה/התנגדות מצוינות בגרף.
בהצלחה חברים.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.