eyal676

SP500 מפלרטט עם 100MA בדרך ל 5000

לונג
FOREXCOM:SPXUSD   US SP 500 CFD
SP500
לאחר שקיבלנו shape V ניתן לראות שאנחנו במגמה
עולה בתעלה בכל ממדי הזמן ,כש100MA משמש כקו
הגנה בצורה מ 25.5.20 ומהווה רמת תמיכה ברזל לתיקונים
המינוריים הטבעיים.
בפרק הזמן הנוכחי אנחנו נמצאים בעיצומו של תיקון של
כ 5.5% מהשיא כשנראה כרגע שרמת 100MA-4305 משמשת
כרמת תמיכה וכניסת קונים.
אנחנו בציפייה להחלטת הריבית מחר ולהצהרת הפד בנוגע
לצפי העתידי להמשך השנה לקיצוץ ההרחבה הכמותית/תמיכה בשוק.
שימו לב לרמת מחיר 4140 שם נמצא 200MA
ולרמת 4460 שסגירת נר יומי מעליה תיתן מבחינתי את האות לשבירת
שיאים חדשים לקראת ראלי סוף השנה כשהיעד הוא 5000.
שיהיה בהצלחה.
אין באמור לעיל המלצה.


כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.