Zohar_Leibovich

סקירה יומית 22-02-24

BATS:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
מאבקי צמרת.

המחיר ממשיך לדשדש, הימצאותו במרכז הטווח האחרון (ראה גרף המצורף) מעיד על מאבק בשוק.

וזאת על רקע רצף עליות והגעה לשיא כל הזמנים במדדי הרוחב בשוק.

ניכר כי חלק מן המשקיעים המושקעים בחברות המגה, החלו בשבועיים האחרונים במימוש בשיא הרווחיות שלהם.

זהו גורם עיקרי לעצירה בשווקים בשבועות האחרונים.

מנגד ההיצע הגדול בחברות המגה והצמיחה, הגיע ביקוש נגדי של סוחרים מתחוכמים שזיהו פער (או פיגור) של החברות הבינוניות/קטנות אל מול חברות המגה, פער שלדעתם אמור להיסגר - הבנה זו יצרה שם ביקושים.

התוצאה המצטברת מאבקי צמרת.

אולם הפעילות הניכרת בתוך היום הייתה של איסוף סחורה, עניין ספקולטיבי של רכישת ירידות או כיסוי פעילות שורט שנעשו בימים האחרונים.

פעילות האיסוף היומית, יצרה רווחים נאים לסוחרי היום, זאת בזכות חצי שעת המסחר האחרונה עת המחיר חזר לכיוון שער הסגירה הקודם ואף מעט מעליו 0.13%+.

זווית נוספת

אנו מחלקים את השוק לקבוצות ראשיות בעלי מכנה משותף כדי להבין לאן פני השוק, כך לדוגמא:

מניות צמיחה הן מניות של חברות צומחות בקצב מהיר, הן בהכנסות והן ברווחים. חברות אלו הן בדרך כלל חדשניות ופועלות בתחומים מתפתחים, כמו טכנולוגיה, ביוטכנולוגיה או אנרגיה מתחדשת כגון NVDA. יתרון מרכזי של מניות צמיחה הוא הפוטנציאל לתשואה גבוהה, כתוצאה מהצמיחה המואצת. עם זאת, מניות אלו נושאות סיכון גבוה יותר, כיוון שהן תלויות ביכולתן להמשיך ולצמוח בקצב גבוה לאורך זמן.

מניות ערך הן מניות של חברות בוגרות ויציבות, בעלות היסטוריה ארוכה של רווחיות. חברות אלו פועלות בדרך כלל בתחומים מבוססים, כמו מוצרי צריכה, תשתיות או שירותים פיננסיים. יתרון מרכזי של מניות ערך הוא יציבות ותזרים מזומנים חזק. עם זאת, פוטנציאל התשואה שלהן נמוך יחסית למניות צמיחה.

מדד חברות הצמיחה ירד 0.3%- אתמול ומצד שני מדד חברות הערך עלה 0.4%+, דבר המעיד על תנועה ״הגנתית״ של הכסף ומימוש רווחים - מכאן הרגישות לתוצאות הדוחות בעונת הדוחות לא רק לתוצאות אלה גם לצפי.

ניתן לראות כדוגמא איך חברה כגון Palo Alto Networks חברת צמיחה שהודיע על ירידה בדוחות יצרה מימושים וירידות חדות בחברה (PANW).

לכל סוחרי הלמה?

אתמול המשקיעים היו זהירים אתמול ולא ביצעו עסקאות גדולות. הם מחכים לפרסום פרוטוקול ישיבת ה-FOMC. פרוטוקול זה יכול לרמוז על כוונות הריבית של הפדרל ריזרב והוא נכתב בסוף חודש ינואר.

מתוך הפרוטוקולים לא עולה הבהירות של תחילת הירידה בריבית עת ממתינים שהאינפלציה תרד ל-2%.

סיכומו של דבר אנחנו נמצאים באמצע טווח דשדוש המעיד על מאבקים בצמרת, קשה לפתוח עסקאות חדשות בנקודה זאת ומנגד תמיד נכון להמשיך למקסם את הקיימות.

יום מבורך
זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך

Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
מייסד שיטת וייקוף בישראל
www.zohartrade.co.il

רעיונות קשורים

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.