ypm770

מה מלמדת תעודת spy באינטרוול שבועי?

AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
סוף שבוע הגיע והשוק מצוי כעת עדיין ברמת מחיר שמתחת ל-450. רמה זו נפרצה פעמיים ביומיים האחרונים, ובכל פעם השוק סגר מתחתיה.

האם זה מרמז משהו?
האם זה מלמד מה הצפי לסגירה כזו מעל הרמה הזו בשבוע הקרוב?

כמובן שאינני נביא, אך ניתוח טכני כמו כולם גם אני יכול לעשות, ואעשה זאת בזהירות המתבקשת.

רמת המחיר הנוכחית נמצאת כפסע מרמת המחיר הגבוהה ביותר של השוק. ליתר דיוק מדובר על פחות מ-8 אחוזים עד לרמת המחיר הגבוהה.

כעת, רמת המחיר של השוק קרובה לרמת התנגדות היסטורית, המצויה סביב רמת המחיר של 455.

במקרה של פריצה ואישור מעל רמת 455 הדבר יתן חיזוק משמעותי בדהירה נוספת לעבר רמת השיא. מנגד, כישלון פריצה ברמת מחיר כזו יכול לאותת להתגברות של מוכרים ולכיוון של ירידה במחיר ולו באופן זמני.

מניתוח האינטרוול השבועי ניתן לראות שבשבוע האחרון גדל מחזור המסחר, המלמד שבשבוע המסחר האחרון הייתה כניסה של כסף לשוק.

אך עיון מעמיק יותר על מחזור המסחר בשבוע האחרון בהשוואה לשבוע שלפניו מעלה תהיות ביחס להנחה הזו שנכנס כסף לשוק.

שבוע הזה דומה בנפח המסחר שבעה בשבוע שלפניו. מאחר ששבוע המסחר הקודם היה עם מספר מועט של ימי מסחר, ניתן לומר ששבוע המסחר הנוכחי שהיה עם מותר ימי מסחר, הסתיים במעין פשרה בין הקונים למוכרים.

לקראת שבוע הבא:
לדעתי בשבוע המסחר הקרוב תהיה נקודת ההכרעה במאבק סביב רמת המחיר של 450, ולא סביב רמת המחיר של 455.

ככל שרמת המחיר של 450 תיפרץ, והפריצה תהיה עם ווליום רגיל, מחיר 455 צפוי לעצור את העליה, ולא לתת לה לגדול מעבר לכך. במצב כזה יש צפי גדול לחזרת השורטיסטים למשחק, ולראות ניסיון משמעותי לקראת סוף השבוע להורדת המחיר אף מתחת ל-450.

ככל שרמת המחיר של 450 תיפרץ עם ווליום גבוה הדבר יאותת על התחזקות קונים ובמצב כזה יתכן שנראה פריצה של 455 ועצירה מעליה.

תנודתיות השוק כיום נמצאת ברמתה הנמוכה מבחינת מחיר הספוט vix ולכן במצב הנוכחי ככל שהשוק יגיע ל-455, אני לא רואה דרך שבה השוק ימשיך ויפרוץ אותו למעלה, בלי לעצור.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.