liormeitar

מסחר באופציות - SUNW - אין באמור המלצה

לונג
NASDAQ:SUNW   Sunworks, Inc.
גילוי נאות - מכרתי פוטים כנגד המניה. - אין באמור המלצה
למה עשיתי את זה?
1. מניה לפני דו"ח.
2. מניה אחרי יום ירידות רציני.
3. אין לי בעיה להחזיק במניה ולמכור כנגדה קולים במידה ואכנס לכסף.

-מניה לפני דו"ח בעלת IV גבוה. תנודתיות גבוהה גורמת לעליה במחיר האופציה. ומיד לאחר הדו"ח הIV יורד משמעותית. ירידת הערך שלו מורידה את עלות האופציה וככה אנחנו יכולים להרוויח מירידת הIV.

כפי שסימנתי מחיר ה-BE שלי (המחיר בוא אני אהיה מופסד על העסקה) הינו 10.3 דולר שהוא מבחינתה טכנית מתאים לי . מתחת לרמה קריטית.

מסחר באופציות הינו מסחר מורכב שיש לדעת איך אופציה מתמוכרת על מנת לעבוד בצורה בטוחה. אל תיכנסו לאופציות בלי הבנה.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.