Mc_investor

טקטונה שינוי מגמה וחזרת הספקולציה או שכל עלייה לצורך ירידה?

TASE:TECT   TECTONA LTD
דבר ראשון הגרף חסר מידע וחסר מידע משנים עברו של וויטסמוק.
לכן נסתכל בגרף שנה.

נראה שהחברה מצאה תחתית זמנית ומשם עם הדיווח על ההתקדמות בתחום ה- NFT החל מהלך עולה בנכס שמתווספות לו קניות של בעלי עיניין.
לאחר פיק של המהלך המתקן החד לאיזור 350 החל תיקון יורד למהלך, בבחינה של התיקון בכלי הפיבו נראה שהנכס נתמך וכרגע נמצא מתחת לאיזור התנגדות 320...
מעל איזור זה יהיה מעניין לראות האם יפרוץ את שיא המהלך איזור 350.
בכל אופן צריך לראות שתמיכות הפיבו יחזיקו.

לא ממליץ קנייה / מכירה
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.