Eliran_Matityahu

טקטונה - טכני קצר + תמונה פנדומנטלית

לונג
TASE:TECT   TECTONA LTD
מתנדים סופר שוריים, עוד קצת הליכה הצידה לאוורור תהיה טובה להמשך. דגל שורי לאזורי 340. נייר במומנטום חזק כבר מספר ימים, סביר שלאור ההתפתחויות הפנדומנטליות הצפויות לחברה ע"פ הפרסומים, המומנטום ימשך ויגיעו ליעד הדגל כשלב ראשון.

טקטונה קיבלה אישור להפעיל מכשירי השקעה מקומיים בביטקוין ובמטבעות קריפטוגרפים. בוצעה חבירה לאלטשולר כדי לקדם את הנושא ונחתם הסכם השקעה. בהנחה שטקטונה תחל להפעיל מכשירי השקעה מקומיים בתחום, סביר ששווי החברה הנמוך, כ- 140M שח, יעלה באופן מהותי לאור העניין הרב בתחום, החוסר במכשירי השקעה מקומיים והראשוניות בתחום.

בהתאם לאמור לעיל, התחלנו בחשיפה ראשונית לנייר בשערים הנוכחיים.

הצלחות
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.