ms58

מצב טכני מעניין באג"ח הממשלתי האמריקאי - TLT

BATS:TLT   Ishares 20+ Year Treasury Bond ETF
מה יכול להיות חשוב יותר מאשר שוק האג"ח הממשלתי האמריקאי? אם הוא עולה (והתשואות יורדות) הקולרציות עובדות שעות נוספות: דולר יורד, מניות עולות, ובכלל, הכלכלה האמיתית נושמת קצת יותר לרווחה. מאז הקריסה הגדולה של 2022, לא היה מצב טכני מעניין כמו עכשיו: סטייה חיובית דרמטית בין המחיר (של תעודת הסל TLT המייצגת את האג"ח ארוך הטווח) והמומנטום שלו. כמו כן, המחיר צמוד (כ"אורב") מתחת לגבול העליות של התעלה היורדת. הכל מצביע לכיוון פריצה מעלה (עלייה באג"ח וירידה בתשואות). האם הפד והממשל מתארגנים לקראת? ו-או פועלים בכיוון?
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.