NASDAQ:TLT   Ishares 20+ Year Treasury Bond ETF
התעודה :TLT להלן: התעודה
מושקעת ברובה במדד הבסיסי המודד את הביצועים של התחייבויות ציבוריות של משרד האוצר האמריקני שיש להם טווח מועד גדול יותר או שווה לעשרים שנה.
הסערה בשוק הא"גח האמריקאי לאחרונה מציגה
תשואות גבוהות המשקפות חששות בנוגע לעליות ריבית ובנוגע ליכולת האמריקאית להחזיר את חובותיה .
אג"ח ממשלתית מונפקת על ידי ממשלות בעולם , במטרה לגייס הון לפרויקטים ולמימון התקציב.
מה משפיע על מחירי האג"ח
מחירן של אג"ח מושפע משני מישורים, מצב הכלכלה בכלל ומצבו הכלכלי של הגוף שהנפיק את האג"ח בפרט.

ככל שהתשואה עולה מחיר התעודה יורד וההפך כמו היחס שבין מחיר אגרת החוב לתשואה .
בינתיים היא סימנה תחתית כפולה. תעקבו.

כל המובא ברעיון זה הוא למטרה לימודית בלבד ואינה מהווה כל המלצה כזאת או אחרת

"...צ'יף צ'יף צ'ף
הקטר נשף
ותיק תיק תק
הגלגל דפק
ואז הפסים זה לזה אמרו.." (הקטר ,אריק לביא מילים: חיים חפר)
ארבעת אלפים תשע מאות ותשע עשר
זהו


כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.