Mc_investor

טכנופלס עשור של הליכה הצידה

TASE:TNPV   TCHNOPLS VENT
טוב לא בדיוק הליכה הצידה, בכל זאת ריינג' של 1500 נק' לכאן או לכאן זה לא דבר של מה בכך, אבל בהסתכלות ארוכת טווח ניתן להבין על מה אני מדבר - כמו גם לחבר את זה לביזנס.
טכנופלס הינה חברת אחזקות של חברות שונות, הצפת הערך האחרונה היתה לכשקומפיולאב הונפקה (הייתה האחזקה עם השווי הכספי הכי גדול של החברה) ומהכסף שהנזילו חילקו כדיב' למחזיקים.
לאחר מכן החברה נותרה עם אחזקות קטנות בחברות, מזומן בקופה וסדרת אופציה שפוקעת בימים אילו (ככל הנראה בכסף).

בכל אופן שנים לא קרה שם שום דבר מעניין, כשתמיד השוק הסתכל עליה כקנדידטית למיזוגים מכיוון שהיא בשווי נמוך, ברשימה ראשית ללא חוב ולא היה לה שום פעילות משמעותית (האחזקה הכי משמעותית הונזלה).
לאחרונה דיווחו כי בעלת השליטה מכרה את השליטה ל- 3 מחזיקים שונים שיחדיו נחשבים כגרעין השליטה.

האם כעת בעלי השליטה החדשים יעשו משהו עם החברה? לאיזו דרך יוציאו אותה? כרגע הכל מאוד ספקולטיבי ומסוכן.
אבל מה כן ידוע?
מאז הרכישה של השליטה הם ממשיכים לקנות מניות ואופציות, פקיעת האופציות מתרחשת זה עתה ולאחריה יכנס כסף נוסף לקופה.

טכנית בתקופת פקיעה של אופציות - לרוב יש לחץ טכני על מניות.
א- יהיה מעניין לראות איך המניה תתנהג לאחר הפקיעה - אם כי סביר להניח שללא דיווח על התפתחות עסקית היא עשויה לחזור לשעמם ועם סחירות נמוכה.
ב- יהיה מעניין לראות האם בחודשים הקרובים בעלי השליטה החדשים יתנו אופק חדש לחברה.

מבחינה טכנית? לדעתי מעל עשור של הליכה הצידה, פריצה והתבססות מעל איזורי 2150 לערך... קו מגמה אופקית תבשר אולי על יציאה לדרך חדשה מבחינת מגמה.
אין כמובן וודאות שזה יקרה וזה מסוג החברות שהסיכון הוא ברמת סיכון הגבוהה ביותר.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.