TradingView

גרף יומי של טסלה - שימו לב כיצד מופיע סשן ווליום HD כאן

השכלה
NASDAQ:TSLA   Tesla
סשן ווליום HD נוצר כדי להוסיף רמה חדשה של פירוט ודיוק ללימוד המחיר והנפח עבור כל סשן. סשן ווליום HD מסתגל באופן דינמי כדי להציג לך נתונים נוספים בעת התקרבות והתצוגה של הגרף.

חשבו על סשן ווליום HD כמו זכוכית מגדלת ללימוד ווליום/נפח ומחיר. אילו רמות מחירים מושכות את נפח המסחר הרב ביותר? כיצד זה משתנה כאשר אנו מתקרבים או יוצאים מסשן מסחר ספציפי? עם סשן ווליום HD, ככל שתתקרב יותר בעזרת זום, כך תראה פרטים נוספים על מחיר ונפח ליום מסחר ספציפי. זהו כלי מושלם עבור סוחרים ומשקיעים אשר עובדים עם זום ומשנים את רזולוציית הגרף שלהם.

בדוגמה שלעיל, אנו בוחנים שני גרפים של טסלה שתיהן מוגדרות למסגרות זמן ורזולוציות שונות. האם אתה רואה את ההבדל בין פרופילי הנפח המוצגים בכל גרף? הגרף משמאל הוא גרף יומי עם תאריך לנובמבר. הגרף מימין הוא גרף של 65 דקות שהוגדלו בזום רק בימים האחרונים של המסחר. שתי הגרפים משתמשים ב- סשן ווליום HD כדי להציג ניתוח פרופיל ווליום, אך כל גרף מציג רמת פירוט שונה. הסיבה לכך היא שהכלי סשן ווליום HD מסתגל באופן דינמי תוך כדי התקרבות או התרחקות. במילים אחרות, ככל שהזום עולה, יותר רמות פרופיל ווליום מוצגות.

כאשר אתה מתחיל להבין ולהשתמש ב- Session Volume HD סשן ווליום, חשוב לזכור כי ניתן להתאים את הכלי לצרכים ולתצפיות שלך. פתח את ההגדרות שלו כדי להתחיל. לכל סוחר ומשקיע יש מתודולוגיה משלו והגדרות אלה יעזרו לך ליצור סגנון מחקר ייחודי משלך:

נקודת שליטה (POC) - רמת המחירים לתקופת הזמן בהיקף המסחר הגבוה ביותר. זה הקו האדום המוצג בשני הגרפים בכל אזור פרופיל נווליום.
ווליום עליון- קובע את הצבע עבור הוולום העליון או הנקודות בהן בוצעו קניות והמחיר עלה.
ווליום תחתון - קובע את הצבע עבור הווליום התחתון או הנקודות בהן בוצעו מכירות והמחיר ירד.
איזור הערך העליון value area up- קובע את הצבע עבור אזור הערך העליון או היכן שבוצעו רכישות באזור נפח גבוה, נניח 70% מכל הנפח הסחיר.
אזור ערך תחתון Value Area Down- קובע את הצבע של אזור הערך התחתון או היכן שהתרחשו מכירות באזור נפח גבוה, נניח 70% מכל הנפח הסחיר.
פרופיל גבוה - רמת המחירים הגבוהה ביותר שהושגה במהלך פרק הזמן שצוין.
פרופיל נמוך - רמת המחיר הנמוכה ביותר שהושגה במהלך פרק הזמן שצוין.
אזור ערך (VA) - טווח רמות המחירים בה נסחר אחוז מוגדר מכלל הנפחים במהלך פרק הזמן. בדרך כלל, אחוז זה מוגדר ל- 70% אולם זה נתון לשיקול דעתו של הסוחר.
איזור ערך גבוה (VAH) - רמת המחירים הגבוהה ביותר באזור הערך.
איזורערך נמוך (VAL) - רמת המחירים הנמוכה ביותר באזור הערך.תודה על הקריאה והשאר כל משוב או הערה למטה. אם אתה רוצה לראות יותר כלים או תכונות של פרופיל ווליום - אנו רוצים לשמוע על כך! אנחנו עשויים לבנות את זה בשבילך.

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/