Mc_investor

TSLA האם לחץ המוכרים נגמר?

NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
בצד שמאל מודגם גאפ שממנו המחיר נדחף במהלך עד לשיא.
מאסק כמו מאסק עשה את שלו ומכר סחורה, מה שגרם ללחץ בנייר.
לאחרונה התראיין והיה ניתן להבין לכאורה שמכר את רוב מה שרצה ומאותו רגע נוצר גאפ פורץ מעל רמות התנגדות.
כל עוד הגאפ הזה נשמר ולא נסגר זה עשוי להעיד על חוזק הקונים.
מאז הגאפ הזה קיבלנו עוד נר ירוק יפה.

מצד שני ישנו קו מגמה יורד מאיזור השיא שעדיין לא נפרץ + איזור השיא עשוי להוות איזור התנגדות.
שבירה של תמיכה אופקית באיזור הגאפ עשויה לייצר לחץ מוכרים וסטופים.

הערה: טסלה נסחרת כעת על איזור קו מגמה יורד נראה איך זה ימשך.