NYSE:TSM   Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd
TSM
רצה ללא מעצורים מעלה ובדרך בונה מדרגות מזהב, המסבים עונג רב למשקיעים.
RSI&MFI ללא מגמה ברורה, נראה שרוצים לנוח מעט.
OBV גם כן התעייף.
קרובה להתכנסות טרנד ליין עליון, זהירות נדרשת.
הערה: מימוש קל,
עדיין חזקה.
בשלב זה לא הייתי נכנס.
אין המלצה.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.