NASDAQ:TTD   The Trade Desk, Inc
מניית TTD ,
לאחר עלייה מתפרצת, במבנה מתכנס מעניין.
מציגה היום נר עסיסי 3.36%,
כניסה בוצעה היום ב70.9$,
פריצה תוביל ל74$ בשלב ראשוני, לאחר מכן ל82$ ואף מעלה.
אין המלצה באמור
הערה: ממשיך להמתין לפריצה בעז״ה
העסקה בוטלה באופן ידני: כניסה חוזרת בוצעה ב66.8$ על התמיכה,
העסקה נסגרה היום 19$.
העסקה בוטלה באופן ידני: נסגרה 20% רווח